Радостина Георгиева Костадинова  Радостина Георгиева

Директор на  ГРЕ „Г. С. Раковски“

 
Участва в структуриран курс на тема « Usages pédagogiques et ressources du numérique dans les projets scolaires de coopération européenne » организиран от «  La Ligue de l’enseignement »  - Париж, Франция, в периода от 31.03.2015 до 11.04.2015 година.

 

Неди АбрашеваНеди Иванова Абрашева

Помощник-директор УД на ГРЕ „Г. С. Раковски“

 
Участва в структуриран курс на тема « Usages pédagogiques et ressources du numérique dans les projets scolaires de coopération européenne » организиран от «  La Ligue de l’enseignement »  - Париж, Франция, в периода от 31.03.2015 до 11.04.2015 година

 

SoniaСоня Кирчева Бъчварова

Помощник-директор УД на  ГРЕ „Г. С. Раковски“

Участва в структуриран курс на тема « Train the Trainer » организиран от « DOREA Educational Institute WTF » - в град Палермо, Италия в периода от 23.03.2015 – 27.03.2015 година, 

 

 

Стилиана Станкова Петкова 

Помощник-директор АД на ГРЕ „Г. С. Раковски"

Участва в наблюдение в партньорски училища , организирано от Alliance française в град Монпелие – Франция в периода от 03.04 до 12.04.2016.

 

Калинка Димитрова Мишинова

Психолог в ГРЕ „Г. С. Раковски“

 
Участва в структуриран курс на тема « Train the Trainer » организиран от « DOREA Educational Institute WTF » , в град Палермо, Италия, в периода от 23.03.2015 – 27.03.2015 година.

 

Елена Костова Кирова

Главен учител БЕЛ в ГРЕ „Г. С. Раковски“

 

Участва в структуриран курс на тема « Train the Trainer » организиран от « DOREA Educational Institute WTF », в град Палермо, Италия, в периода от 23.03.2015 – 27.03.2015 година.

 

Даниела ТерзиеваДаниела Веселинова Терзиева

Старши учител - френски език в ГРЕ „Г. С. Раковски“

 

Участва в структуриран курс на тема « Usages pédagogiques et ressources du numérique dans les projets scolaires de coopération européenne » организиран от «  La Ligue de l’enseignement »  - Париж, Франция, в периода от 31.03.2015 до 11.04.2015 година.

 

Вера АнтоноваВера Иванова Антонова

Старши учител - френски език в ГРЕ „Г. С. Раковски“

 
 
Участва в структуриран курс на тема « Usages pédagogiques et ressources du numérique dans les projets scolaires de coopération européenne » организиран от «  La Ligue de l’enseignement »  - Париж, Франция, в периода от 31.03.2015 до 11.04.2015 година

 

 

 

Пепа ЯкимоваПепа Стефанова Якимова 

Учител - френски език в ГРЕ „Г. С. Раковски“

 
Участва в структуриран курс на тема « Usages pédagogiques et ressources du numérique dans les projets scolaires de coopération européenne » организиран от «  La Ligue de l’enseignement »  - Париж, Франция, в периода от 31.03.2015 до 11.04.2015 година

Райна Алексиева Александрова

Старши учител - френски език в ГРЕ „Г. С. Раковски“

Участва в структуриран курс на тема « Usages pédagogiques et ressources du numérique dans les projets scolaires de coopération européenne » организиран от «  La Ligue de l’enseignement »  - Париж, Франция, в периода от 31.03.2015 до 11.04.2015 година

Дарина Иванова Костова

Библиотекар CFDI в ГРЕ „Г. С. Раковски“

Участва в структуриран курс на тема « Usages pédagogiques et ressources du numérique dans les projets scolaires de coopération européenne » организиран от «  La Ligue de l’enseignement »  - Париж, Франция, в периода от 31.03.2015 до 11.04.2015

"Un enfant n’est pas un vase à remplir, mais un feu à allumer"

Michel de Montaigne

Десислава Григорова Бинкова

Старши учител - испански език в ГРЕ „Г. С. Раковски“

Участва в структуриран курс на тема « Curso de lengua y didáctica de la lengua para profesores »  организиран от « CIESE-Comillas » - Комияс, Испания, в периода от 07.09.2015 до 11.09.2015 година

Милена Стоянова Вълчева

Старши учител - испански език в ГРЕ „Г. С. Раковски“

Участва в структуриран курс на тема « Curso de lengua y didáctica de la lengua para profesores »  организиран от « CIESE-Comillas » - Комияс, Испания, в периода от 07.09.2015 до 11.09.2015 година

Росица Христова Пенчева

Учител - испански език в ГРЕ „Г. С. Раковски“

Участва в структуриран курс на тема « Curso de lengua y didáctica de la lengua para profesores »  организиран от « CIESE-Comillas » - Комияс, Испания, в периода от 07.09.2015 до 11.09.2015 година

 

Таня Георгиева Златанова

Старши учител - испански език в ГРЕ „Г. С. Раковски“

Участва в структуриран курс на тема « Curso de lengua y didáctica de la lengua para profesores »  организиран от « CIESE-Comillas » - Комияс, Испания, в периода от 07.09.2015 до 11.09.2015 година

Елисавета Петрова Стайкова

     Старши учител - италиански език в ГРЕ „Г. С. Раковски“

Участва в структуриран курс на тема « Corso di aggiornamento per insegnanti L2 » организиран от « CLI Dante Alighieri »  - Рим, Италия, в периода от 31.08.2015 до 11.09.2015 година

Златина Николова Меранзова

Старши учител - италиански език в ГРЕ „Г. С. Раковски“

Участва в структуриран курс на тема « Corso di aggiornamento per insegnanti L2 » организиран от « CLI Dante Alighieri »  - Рим, Италия, в периода от 06.07.2015 до 17.07.2015 година

Малина Костова Петрова

      Старши учител – география в ГРЕ „Г. С. Раковски“

Участва в структуриран курс на тема « Enseigner une matière en français – disciplines non linguistiques » организиран от « CAVILAM – Alliance française » - Виши, Франция, в периода от 06.07.2015 до 17.07.2015 година

 

Диляна Тенева Стефанова

       Старши учител – физика в ГРЕ „Г. С. Раковски“

Участва в структуриран курс на тема « Enseigner une matière en français – disciplines non linguistiques » организиран от « CAVILAM – Alliance française » - Виши, Франция, в периода от 06.07.2015 до 17.07.2015 година

Станислава Костадинова Будурова

Учител по биология на френски език в ГРЕ „Г. С. Раковски”

Участва в наблюдение в партньорски училища , организирано от Alliance française в град Монпелие – Франция в периода от 03.04 до 12.04.2016.

Пепа Христова Запрянова

Учител по музика в ГРЕ „Г.С.Раковски”

Участва в наблюдение в партньорски училища , организирано от Alliance française в град Монпелие – Франция в периода от 03.04 до 12.04.2016.

Весела Георгиева Христова

Технически секретар в ГРЕ „Г. С. Раковски”  

Участва в наблюдение в партньорски училища , организирано от Alliance française в град Монпелие – Франция в периода от 03.04 до 12.04.2016.