Разпространение

Дейностите по популяризиране на програма Еразъм+ започнаха още с подготовката за подаване на проект по КД1. Проведохме среща с учителския колектив, на която представихме структурата и приоритетите на новата европейска програма.


 

 

 

 

 

 

 

 

Веднага след одобряването на кандидатурата ни бе издадена заповед на директора на ГРЕ „Г.С. Раковски“ за сформиране на екипите и бе изготвен план за работа.

Публикувахме съобщения на сайтовете на Община Бургас, РИО на МОН и ГРЕ „Г.С. Раковски“.

https://www.rioburgas.org/welcome.html

Започна и изграждането на сайт на проекта – https://mobilnost.webnode.com/

 Проведохме конкурс за лого на проекта.

По време на културната експедиция до село Бръшлян бе изготвено интервю за френско радио.

С помощта на ЦРЧР – София проведохме обучение Etwinning. Запознахме се с възможностите на този портал, който е неразделна част от програма Еразъм+.

 

 

 

 

 

 

 

 

Създадени бяха много оригинални проекти, но най-важното бе, че участниците в обучението се запознаха с неограничените възможности за обогатяващи национални и транснационални контакти.

 

През месец януари 2015 година представители на ГРЕ „Г.С. Раковски“ взеха участие в национален обучителен семинар, организиран от ЦРЧР – София, който се проведе в Бургас.

На този форум представихме нашия опит от работата по европейски образователни програми.
Ето и нашата презентация за този форум

За да достигнат дейностите по проекта до всички  и за да разширим обхвата на досиетата по цивилизация, проведохме конкурс за най-добра презентация на тема « Les plus belles villes françaises ».

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тази инициатива предизвика подчертан интерес и бе последвана от награждаване на най-добре представилите се участници.

След провеждането на част от структурираните курсове, участниците се срещнаха с представители на вестниците

Специално място бе отделено на структурирания курс по френски език в град Париж – Франция. В него участваха седем колеги, които споделиха новите знания и впечатленията си в статия, публикувана на сайта на РИО на МОН и ГРЕ „Г.С. Раковски“. https://gre-rakovski.com/2015/04/27

По случай 9 май - Денят на Европа – съвместно с Етнографския музей в Бургас, организирахме семинар и дефиле на тема „ Европейското влияние и мода в стария Бургас”. https://www.burgasmuseums.bg/index.php?pgno=17&tab=ethno&topic=334

Колегите Калинка Мишинова – психолог,  Дора Петкова и Катя Иванова – учители по философски дисциплини, с подкрепата на училищното ръководство в лицето на г-жа Радостина Георгиева и г-жа Неди Абрашева организираха и проведоха открит урок по предприемачество. 

Ето и материалите публикувани по този повод: https://gre-rakovski.com/2015/11/

Специално място в дейностите за разпространение на проекта и по-качественото боравене с новите технологии заема новата квалификационна форма за учителите в ГРЕ „Г. С. Раковски“ организирана в рамките на програма Еразъм+ и проведена от госпожа Соня Бъчварова. Всички участници в проект „ Да обичаме училището днес, за да обичаме живота утре“ преминаха обучение за работа с платформата Moodle.

 

 

 

 

 

 

 

 

Разработените методически единици бяха представени пред колеги от града, гимназия  „Г. С. Раковски“  и експерта по чуждоезиково обучение на РИО на МОН – госпожа Жанета Димитрова.

 

 

 

 

 

 

 

 

Те са достъпни на следния адрес : https://www.gre-obuchenie.com/login/index.php

Поредният повод да се представят дейностите в ГРЕ „Г. С. Раковски“ по проект „Да обичаме училището днес, за да обичаме живота утре“ и да се популяризира програма Еразъм+ пред колегите, бяха квалификационните срещи на учителите по френски език от града, региона и нашето училище с господин Ерик Перотел - Аташе по сътрудничество, Френски институт-България, представителство Варна.

 

 

 

 

 

 

 

 

Сериозен принос към разпространението има и откритият урок на госпожа Кичка Чиликова. В рамките на проекта и в сътрудничество с РИО на МОН – Бургас, тя взе участие в регионален квалификационен модул посветен на творчеството на Елисавета Багряна

 

 

 

 

 

 

 

 

Осъществявайки оригинални междупредметни връзки, госпожа Чиликова представи как новите технологии могат да бъдат интегрирани в обучението по български език и литература. На това мероприятие присъстваха експертът по БЕЛ – госпожа Милка Харизанова - и млади колеги от областта.

 

 

 

 

 

 

 

 

Материали бяха публикувани и на сайта на РИО на МОН – Бургас. https://www.rioburgas.org/welcome.html

 

Госпожа Радостина Георгиева – директор на ГРЕ „Г. С. Раковски“  - и госпожа Малина Петрова – учител по география на френски език - взеха участие в международен  форум в Париж, за да представят опита на нашата гимназия в областта на европейските образователни проекти и неезиковите дисциплини на чужд език.

Тази изява е пряко свързана с високото отличие LabelFrancEducation на Министерстото на образованието и Агенцията за френски език в чужбина на Република Франция.

Ето и презентацията на нашите представители.

Принос към разпространението на проекта и осъществените дейности има и участието на представители на гимназията в „Обучение за директори“ по програма Еразъм+ организирани от ЦРЧР в Боровец.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По време на последното събитие, съвместно с колеги от Добрич и Кубрат, бе създаден проект Etwinning „Първи стъпки в кариерното развитие“.

Той допринесе за още по-обхватното разпространение на програма Еразъм+ и популяризиране на проекта, по който работи гимназия „Г.С.Раковски“.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нашите колеги Елена Кирова и Неди Абрашева взеха участие в европейски събития, които се проведоха в Брюксел - Белгия и Шартр - Франция. Това бе повод не само да се придобият нови знания и компетенции, но и да бъде споделен опит на ГРЕ „Г. С. Раковски“ за работа по европейски образователни проекти.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В хода на проекта, госпожа Калинка Мишинова представи целите и приоритетите на програма Еразъм+ пред колеги – училищни психолози и педагогически съветници. от Бургас и региона, Училищното настоятелство и Ученическия съвет  към  ГРЕ „Г. С. Раковски“.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За популяризиране дейностите по проекта организирахме конкурс за изготвяне на рекламни материали с учениците от 9 и 10 клас.

Под ръководството на колегата Антоанета Вълкова и със съдействието на всички участници в проекта, те изработиха и разпространиха календар, диплянки, флаери,  плакати и покани за различни събития.

 

Едно от най-значимите и мащабни събития за разпространение на резултатите от проекта бе проведеният на 28.01.2016 семинар съвместно с ГПАЕ „ Гео Милев “ и ПМГ „ Никола Обрешков “ -  Бургас.

 

Ето и линкове към многобройните публикации отразили тази инициатива:

Сайт на Областна администрация - Бургас

https://bsregion.org/bg/news/view/1/1749

Сайт на Община Бургас

https://www.burgas.bg/bg/news/details/1/24902

Сайт на РИО на МОН - Бургас

https://www.rioburgas.org/welcome.html

Публикация във вестник Черноморски фар

https://www.faragency.bg/index.php?lang=bg&x=tri-vodeshti-burgaski-uchilishta-realizirat-savmestni-proekti#.VrHqX_MWCMc.facebook

В бургаския сайт Виа Понтика

https://www.viapontika.com/index.php?page=article&article=18055

Публикации в сайта на ГРЕ „Г. С. Раковски“

https://gre-rakovski.com/2016/01/

https://gre-rakovski.com/2016/02/03

Репортажи и интервюта бяха излъчени и от други медии в Бургас.

 

 

 

 

 

 

Публикация в Etwinning

За популяризирането на програма Еразъм+ и разпространение на дейностите по проекта считаме, че много голям принос имат проведените открити уроци по различни учебни дисциплини и статиите публикувани за тях.

https://gre-rakovski.com/files/2016/03/statia.pdf

 

 

 „Un partenariat intergénérationnel au service de la réussite scolaire“ и

PromotingEuropeanAwarenessandKeyCompetences - P E A K са двата нови проекта по КД 2 на програма Еразъм+ по които ГРЕ „Г. С. Раковски“ работи от есента на 2015 година.

Това е не само показател за ефикасно разпространение на дейностите по проекта, но и признание от европейските ни колеги.

С част от тях проведохме и виртуална среща, за да дискутираме трудности и постижения при реализацията на  одобрените предложения.

 

Както бе предвидено в кандидатурата на проекта, организирахме заключителен колоквиум. Ето и публикациите, отразили това събитие:

Сайт на РИО - Бургас

https://www.rioburgas.org/welcome.html

Сайт Община Бургас

https://www.burgas.bg/bg/news/index/1/0/8

Сайт ГРЕ „Г. С. Раковски“

https://gre-rakovski.com/2016/06/15/

 

Решихме да публикуваме в рубриката Галерия на сайта и продуктите изработени за разпространение на проекта. Желанието ни е те да станат достояние на всички, които работят по програма Еразъм+ и контролират изпълнението на проекта.