План за работа

Селекция на кандидат-участиниците

 

Снимки

 

Етапи:

1.Създаване на комисия по подбора

2. Критерии по подбора

3. Подаване на мотивационни писма, CV и езиков паспорт от кандидатите

4. Оповестяване на резултатите

5. Оформяне на документацията по селекция на кандидатите

 

 

Работна среща на екипа

 

 

1. Запознаване с проектните дейности и организация на предварителната работа преди мобилността

2. Конкурс за лого на проекта

3. Създаване на сайт на проекта

 

 

 

Предварителна подготовка

1. Подготовка на документацията

2. Езикова подготовка

3. Методическа подготовка

4. ИКТ подготовка

5.Попълване на анкетни карти

 

 

 

 

Дейности по осъществяване на мобилността

 

 

1. Подготовка на документи

2. Логистична подготовка

3. Осъществяване на мобилността

4. Попълване на анкетни карти

5.Подготовка на документи и финансова отчетност

 

 

 

Разпространение на резултатите

 

1. Презентации пред колеги

2.Публикации в електронни медии и интернет сайтове

3. Публикации в печатни издания

4. Открити уроци с ученици

5. Работни ателиета