Още със стартирането на проекта кът « Еразъм+» предоставяше информация за новата европейска програма и за проекта «Да обичаме училището днес, за да обичаме живота утре».

Непосредствено след това създадохме сайт, който да бъде витрина на дейностите, да осигурява прозрачност и достъп до информацията на възможно най-широка аудитория. Той ни послужи и като своеобразен дневник на проекта. https://mobilnost.webnode.com/

Регистрирахме проекта в платформата Etwinning.

За да сме лесно разпознаваеми и за да дадем възможност за непосредствено участие на нашите възпитаници, проведохме конкурс за логото на проекта.

Разработени бяха 17 оригинални предложения, които публикувахме на сайта на проекта и предоставихме възможност за гласуване.

«  Дървото на знанието », заедно с логото на програма Еразъм+, съпътства всички наши дейности, изяви и продукти.

 

 

 

Семинар

При стартирането на проекта бе проведен семинар с целия колектив на ГРЕ „ Г.С.Раковски“, по време на който бе представена новата европейска Програма Еразъм+ значението й, нейните приоритети, както и конкретните цели касаещи средното образование.

Презентация Еразъм+

 

След това, госпожа Радостина Костадинова – директор на гимназията и координатор на проекта – разясни как ще функционира програмата в гимназия „Г.С.Раковски“.

Госпожа Радостина Костадинова представи плана на дейностите през първата година на проект „ Да обичаме училището днес, за да обичаме живота утре“ и анонсира екипите, които отговарят за тяхната реализация. Отправена бе и покана към всички колеги да се включат в реализирането на проекта и да се възползват от възможностите, които той предлага.

 

 

 

 

 

Непосредствено след това, започнаха и конкретните дейности по 

програма Еразъм+.

Както всяка година, през месец септември, провеждаме много мероприятия посветени на европейския ден на езиците . При старта на нашия проект потърсихме нов подход и го открихме в предложенията и инициативите на нашите ученици. Вместо традиционните табла и стереотипни изложби, те ни предложиха множество презентации , творчески часове и  караоке на различни европейски езици.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Непосредствено след това,  в контекста на Международната седмица на италианския език, учениците на Златина Меранзова изготвиха интересни презентации и участваха в конкурс за превод на стихове. Ето как звучат някои от италианските поеми  на български :

 

Културна експедиция до село Бръшлян

В рамките на проект « Да обичаме училището днес, за да обичаме живота утре» по програма Еразъм+, бе проведена културна експедиция до село Бръшлян. Целта на тази дейност беше да се приложат неформални методи на работа в методиката на чуждоезиковото обучение. В нея, заедно със своите класове, се включиха всички учители одобрени да участват в проекта, както и други членове на педагогическия екип, мотивирани да поемат щафетата при следваща кандидатура.

По време на подготовката, учениците, съвместно със своите преподаватели, трябваше да се запознаят с историята и спецификата на това село в Странджа планина и да изготвят презентации на български и френски език.

Предоставяме ги на вашето внимание: презентации за с.Бръшлян

Към тази дейност се присъедини и колегата Малина Петрова, преподавател по география на български и френски език. След задълбочена работа, сформираните екипи обобщиха знанията по география и дигитални умения  в следната презентация

За следващия етап - посещение в село Бръшлян и среща с фолклорната група, която представя традициите на местното население – на всички участници бе предоставена подробна програма на тема «Projet autour des danses traditionnelles bulgares, espagnoles, italiennes et françaises». Схемата за работа бе унифицирана, за да позволи съпоставително проучване в края на дейността. Тя бе съобразена с нивото на отделните випуски.

Ето един пример на френски език:

Classes de 8 ème

Classes de 9 ème

o Dessinez un costume

o Décrivez les costumes (phrases courtes)

o Dessinez la carte du pays d’origine de la danse + écrivez le pays

o Est-ce que vous aimez ?

o Est-ce que vous dansez ? Si oui quelle(s) danse(s) ? Si non lesquelles vous aimeriez

danser ?

o Que remarquez-vous dans la danse ? Et dans la musique ?

o Donnez les caractéristiques principales de la danse et de la musique

o En vous aidant d’internet, rédigez un court texte sur les origines de cette danse : la situation géographique, la danse traditionnelle est-elle récente, etc.

o Que représente la danse pour vous ?

o Est-ce que cette danse vous paraît proche des danses bulgares ? Justifiez votre réponse.

o Que pensez-vous de l’extrait vidéo ?

o Est-ce que vous danser ? Est-ce que vous aimeriez apprendre ces danses ? Justifiez votre réponse.

Classes de 10ème

Classes de 11ème

o Dessinez une carte de la journée (trajet, plan, photo)

o Rédigez des post-it sur les activités faites

o Décrivez les costumes (phrases courtes)

o Dessinez les costumes

o Décrivez les vieilles dames rencontrées (physique et caractère)

o Est-ce que vous dansez ? Si oui, quelle(s) danse(s) ?

Si non,  lesquelles vous aimeriez danser ?

o Que remarquez-vous dans la danse ? Et dans la musique ?

o Donnez les caractéristiques principales de la danse et de la musique

o Préparer une ITW

o Résumer ce que vous avez retenu de la journée

o Demander aux autres participants leur opinion

o Faites le CR de la journée

o Est-ce que vous danser ? Est-ce que vous aimeriez apprendre cette danse ? Justifiez votre réponse

o Préparer un exposé pour présenter la sortie au lycée (un spectacle de danse ?

 

Предоставихме и някои линкове в глобалната мрежа с танци и музика характерни за всяка страна.

Например :

Auvergne : https://www.youtube.com/watch?v=rkd9hyQPn7c

Bretagne : https://www.youtube.com/watch?v=J6Zs_ox0kvY

Alsace : https://www.youtube.com/watch?v=AtzT7xDXPJY

 

Преживяното през този ден силно впечатли учениците. То бе споделено в интервю за френско радио и ги вдъхнови за прекрасни рисунки, които те изложиха в къта Еразъм+, за да ги споделят с всички.

Вижте ги и вие

След културната експедиция до село Бръшлян учениците, използвайки знанията придобити в час, изготвиха презентации на традиционните танци в България, Франция, Италия и Испания. Нашите възпитаници направиха интересен паралел между фолклорните традиции в тези страни.

  Предлагаме ви да се запознаете с част от тях: ФранцияИталия,  Испания
Освен публикуването на сайта на проекта, организирахме специален семинар, на който учениците да представят своите продукти и споделят впечатленията си от тази нетрадиционна форма на обучение.

След това, колегите участващи в проекта представиха как ИКТ се интегрират в чуждоезиковото обучение. Това бе и повод да се покаже как усвоените в задължителната програма знания могат да бъдат приложени, затвърдени и разширени с помощта на неформални методи на работа.

Втората част бе посветена на обмен на добри практики, иновативни подходи и приоритетите в образованието съобразно стратегия 2020. Специално внимание бе отделено на мястото на европейските проекти в класическата образователна структура.

В събитието взеха активно участие и нашите колеги от Франция и Испания - Виржини Ру, Рубен и Шиана.

Семинарът бе повод да се направи и първата равносметка за дейностите по проекта и резултатите от тях. Заключението бе, че с помощта на тази дейност са постигнати следните педагогически и образователни цели:

  • Придобиване на нови езикови компетенции и затвърждаване знанията усвоени до момента
  • Опознаване цивилизацията на европейските страни, откриване на допирните точки и различията между тях
  • Използване на дигиталните технологии в чуждоезиковото обучение
  • Повишаване мотивацията за работа в училище и постигане на по-добри резултати
  • Използване на нетрадиционни методи на работа и REL в чуждоезиковото обучение
  • Вписването им в задължителната учебна програма

 

Обсъдихме някои трудности, набелязахме и последващите дейности.

На този семинар бе решено да създадем многоезично електронно досие по цивилизация. То бележи началото на дейностите по проекта,  съпътства ни през цялата активна фаза и дава възможност както за оценка от широка аудитория на постигнатите резултати така и за разпространение на последващите дейности.

Учениците и учителите по френски език подготвиха презентации за някои от най-известните градове във Франция. Всички включват кратък тест, за да се провери степента на усвояване на представения материал. Ето как протече тяхното представяне в часовете:Présentation du projet

Организирахме конкурс, след който отличилите се, в присъствие на съученици и преподаватели, бяха наградени от директора на ГРЕ « Г.С. Раковски » - госпожа Радостина Костадинова.

 

 

 

 

 

 

 

 

Ето и статията, която публикувахме след награждаването

Учениците от 8в клас установиха « сериозен пропуск » в представянето на френските градове. Никой не беше избрал да разкаже за Франция и Париж. И те се заеха с тази не лека задача.

Започнаха с открит интерактивен урок  « A la découverte de la France »  с госпожа Якимова и Виржини Ру. Запознаха се с географските характеристики, отразиха ги на картата, търсеха информация в специално подбрана песен и пожелаха да разкажат и на вас за този час :A la découverte de la France

И това бе само началото. Последваха много презентации за Париж .

Задълбочени разработки върху историята на Айфеловата кула.

Изложба с табла и оригинални макети за символа на Франция и нейната столица:

Аналогични дейности бяха проведени и в часовете по италиански и испански език .Това позволи използването на новите технологии да стане система и стил на работа Уверете се сами

Невъзможно е да се изучават езикът и културата на една страна без да се докоснем до нейните кулинарни изкушения.

Кулинарни приключения

 

Друг неформален метод на работа, който съчетава чуждоезиковото обучение и използването на ИКТ, бе провеждането на открити интерактивни уроци, кулинарни седмици, изложби и състезания, в които участваха ученици и учители от класовете по френски, испански и италиански език.

Задължителната учебна програма предвижда усвояването на лексика, касаеща кухнята на страните, чиито език изучават нашите възпитаници. Често трудната терминология, непознаването на традициите и хранителните навици не позволяват да се разбере и усвои този важен аспект от културата на дадена нация.

За да направят часовете по-интересни и материалът по-достъпен, колегите сформираха екипи от обучаеми, които намериха специфични рецепти, изготвиха табла, а с помощта на новите технологии - презентации за съучениците си.

Колегите Антонова и Терзиева изнесоха открит урок за френската кухня. Запознайте се с възможностите за работа с интерактивна дъска в чуждоезиковото обучение.  и най-интересните моменти от  La semaine du goût.

При подготовката си, учениците изготвиха и презентации за френските сирена.

„ Опитайте “ ги сега :  Fromages de FranceFromages français de la région du Rhône-Alpes

А ето и участниците от 8 а клас :

Последваха кулинарни тържества, които дадоха възможност да се разгледат и някои аспекти от цивилизацията на Испания, Италия и Франция.

Колегите по испански език организираха кулинарни изложби, съпътствани от представянето на типични испански ястия. Запознайте се и вие с някои от тях :

Оценката бе критична и компетентна, под ръководството на колегите от Испания – Рубен и Шиана.

Не бе възможно да се подмине и италианската кухня, която много от нас обичат. И макар да си мислим, че я познаваме добре, учениците от италианските класове, напътствани от учителите си Стайкова и Меранзова, ни изненадаха с една прекрасна „Симфония от музика и вкусове“, която всички помним добре. Италианска кухня

Усвояването на този нелек учебен материал се превърна в празник, изпълнен с много вкусове, вълнения и награди.

Своеобразна кулминация бе откритият урок на Райна Александрова и Неди Абрашева– «  Concours des cuisiniers - Le palais fin ».

Структуриран като обобщаваща дидактическа единица, той достави естетическа наслада на всички участници и остави незабравим спомен във випуска на 12 клас, който само след броени месеци завършва средното си образование.

Като начало, предоставяме на вашето внимание план на урока, сценарий на състезанието и рецепти на участниците

И задължителното използване на новите технологии -Фино небце и Нека спечели най-добрият 

Както  и много снимки.

Всички тези изяви мотивираха най-малките ученици в гимназията да създадат кулинарни списания. Първоначално на хартиен носител, след това те ги сканираха заедно с учителите си по информатика и информационни технологии и ги анимираха с помощта на  колегата Даниела Терзиева, която използва знания придобити по време на структурирания курс в Париж  и г-жа Антоанета Вълкова- преподавател по ИКТ.

Дейностите по проекта продължиха с подготовка за празниците в края на годината. Идеите отново бяха многобройни – както традиционни, така и оригинални и иновативни.Като се има предвид профила на нашата гимназия – чуждоезиковото обучение – най-естественият подход бе проследяването на традициите за Коледа и Нова година в различните  страни от Европейския съюз.

Да погледнем как това се случва в Испания.

И да сравним с честването на този празник в  нашата страна 

Да не забравяме и Франция с нейните традиции и коледни изкушения

И през двете години на проекта, всички учениците от ГРЕ « Г. С. Раковски » изработиха оригинални картички и ги представиха на прекрасна изложба в къта « Еразъм+ ».

 

 

 

 

 

Испанските паралелки поставиха акцента и върху посланията, които искаха да предадат  на своите родители, учители и връстници. Много топлота, доброта и човеколюбие излъчват пожеланията им.

Предоставяме на вашето внимание само една малка част от тях .

Ентусиазмът от дейностите по проекта и Коледа насърчиха и други колеги да се включат в празника.

Макар да не участват пряко в проекта „ Да обичаме училището днес, за да обичаме живота утре“, преподавателите от обединението по английски език се присъединиха като проведоха интерактивни часове, организираха състезание за интерактивен коледен плакат и изготвиха много материали с учениците от всички випуски.

 

И колегите по история, философия и психология не останаха безразлични. По тяхна инициатива бе организиран и проведен Коледен базар, за да се съберат средства за благотворителност.

А осмокласниците и госпожа Якимова организираха оригинално коледно състезание

И за да не подценим нито един от елементите на празника украсихме, с много старание и творчество, цялото училище.

Подобаващо отбелязаха празниците в края на годината и учениците от италианските паралелки под ръководството на госпожа Златина Меранзова, съчетавайки умело чуждоезиковото обучение и новите технологии.

Съпоставително проучване между традициите в Италия и България

Интересни моменти от италианската цивилизация могат да бъдат открити и при представянето на Традиционни ястия

Така отбелязахме празниците в края на двете години от активната фаза на проекта и всеки път се връщаме към тях с желание и нови идеи, за да продължим напред.

И тъй като един от приоритетите на нашата институция, залегнал и в европейския план за развитие, е формиране на устойчива система от ценности, основани върху християнския морал както и умения за екипна работа в мултикултурна и мултинационална среда, естествено отделихме и специално място на Великден.

Специално място на тази тематика отделиха колегите по френски език. Целта им беше да разширят и задълбочат предвидения в редовната учебна програма материал.

Учениците направиха задълбочени съпоставителни проучвания, запознаха се със специфичната лексика, изготвиха много табла. Проведоха дискусии за значението на традициите при съхраняването на християнските добродетели и морални ценности. Потърсиха възможности за подкрепа на хора, принудени да живеят в условия, недопустими за 21 век.

Под ръководството на колегите бяха изготвени презентации, представящи този празник и свързаните с него традиции както в нашата страна така и във Франция.

Предоставяме ги на вашето внимание

 

Неусетно стигнахме и до месец март – месецът на Франкофонията, или както често го наричаме помежду си – на Франкофолията.

Под знака на програма Еразъм+ и в контекста на проект « Да обичаме училището днес, за да обичаме живота утре » празникът премина много по-различно.

По традиция участвахме в :

Concours de traduction

Défi lecture

Marathon d’écriture

Rallye francophone

Репортаж за франкофонското рали през март 2015 бе излъчен и по БМТ.

В рамките на Франкофонията, колегите Александрова и Костова организираха състезание « 100 въпроса за шампиони» .

Опитайте да отговорите и Вие на тях.

Госпожа Радостина Костадинова – директор на ГРЕ - поздрави участниците.

Гост на събитието бе експертът по чуждоезиково обучение от РИО на МОН – госпожа Жанета Димитрова.

Състезанието завърши с изпълнение на шампионите на България по спортни танци Георг Киряков и Християна Бургазлиева

 

…..и много популярни френски песни


 

Постарахме се да присъединим към нашия празник и жителите на град Бургас. Възпитаници на гимназията дадоха възможност на случайни минувачи да изтеглят дума на френски, след което да я прочетат и да се опитат да я преведат. За повечето бургазлии френският език се оказа изключително труден, но имаше и такива, които вече имаха основни познания.

Репортаж за тази наша инициатива, можете да видите на следния линк https://www.youtube.com/watch?v=au5_HLsOgBw

 

Най-малките ученици, изучаващи френски език, под ръководството на г-жа Вера Антонова и г-жа Даниела Терзиева, се разходиха виртуално из франкофонския свят. Обогатявайки знанията си не само по френски език, но и за различни страни, те изготвиха „лични карти” на франкофонските страни, знамена, карти, много таблà.

 

Учениците на госпожа Якимова се забавляваха, формулирайки съвети как да учим френски.

Естествено беше и участието на група ученици от ГРЕ „Г. С. Раковски“ във Francofolies - L’incontournable rendez-vous de la chanson française.

Богато разнообразие от дейности, в които всеки успя да намери това, което най-силно го вълнува и най-много харесва.

Успяхме ли да превърнем ученето в празник?

Обичаме ли училището днес повече отколкото вчера?

Сигурно има още много, което може да се направи. Важното е, че започнахме участвайки в програма Еразъм+ и възможностите, които имахме благодарение на проект по КД1 – „ Да обичаме училището днес, за да обичаме живота утре“!!!

Месец април традиционно е посветен на театъра. През последните две години отделихме специално внимание на този неформален метод на работа.

Театърът дава възможност на учители и ученици да развият таланта и да покажат качества, които трудно се постигат в конвенционалната схема на учебния процес и задължителна програма.

Под ръководството на госпожа Неди Абрашева и в сътрудничество с преподавателите французи в гимназията – Виржини Ру и Лисия Добе - нашите възпитаници написаха сценарии, изработиха костюми, декори и спечелиха призови места на фестивала на франкофонския театър.

Те заслужено гостуваха и на Европейския парламент в Брюксел, по покана на наши политици.

Много резултатна беше и работата на преподавателите по испанки език в екип с колегите Шияна Соя Лагоа и Рубен Гарсия Гомез. Театралните постановки, които подготвиха през двете години на проекта им донесоха заслужено признание на национално и европейско ниво.

За отличното си представяне, учениците от паралелките с изучаване на испански език бяха наградени с участие в XXXIII Международен фестивал за театър на испански език, който се проведе в Прага, през месец април 2016 година.

С удоволствие споделяме с вас някои от най-вълнуващите моменти на нашите театрални изяви, пряко свързани с дейностите по програма Еразъм+ и проект „Да обичаме училището днес, за да обичаме живота утре“.

Oh, mon Dieu !


Les mangeurs des étoiles

 

Malkoteatro

По случай Международната седмица на италианския език, колегата Златина Меранзова, въведе своите възпитаници в приказния свят на италианската лирика. За да споделят това преживяване, учениците преведоха стихотворения на български език и ги „подариха“ на всички, които обичат поезията.

С удоволствие присъствахме и на  представянето на „Микеланджело Буонароти“, „Култовите сгради в Бургас проектирани от  италиански архитект“, „Италианският и музиката“–дейности реализирани от преподавателите по италиански език Елисавета Стайкова и Златина Меранзова.

Друг неформален метод на работа, който системно присъства в нашата работа е създаването на различни продукти в часовете по изобразително изкуство.

В рамките на проекта, под ръководството на госпожа Ася Петрова, бе изготвен кът Еразъм + и изработени множество рисунки, картички, които представихме в различни изложби и по повод на различни мероприятия.

До създаването им се стигна след задълбочена подготовка в часовете по езика, който учениците изучават в ГРЕ „Г. С. Раковски“ и след работа в екип с колегите от съответния учебен предмет. Събития, традиции, цветове, характерни елементи за дадена област…Интердисциплинарен подход, който е предпоставка всеки ученик да се изяви в предпочитана от него тематика и да покаже най-доброто от себе си.

В областта на неформалните методи от дейностите по Еразъм+ и проект „Да обичаме училището днес, за да обичаме живота утре“ особено значима бе ролята на госпожа Елена Кирова – главен учител по български език и литература в ГРЕ „Г. С. Раковски“. Компетентно, умело и интересно тя съпътстваше работата на колегите, споделяше с тях свои виждания и опит, представи им участието си в семинар в Брюксел. В прекрасен триптих, госпожа Кирова споделя и своето виждане заЧовекът в постмодерната ситуация“, „Стиловете на учене“ и   „Класната стая на бъдещето“. 

Неформални бяха и много от часовете по информатика и информационни технологии, когато основна задача на обучаемите бе изготвянето на рекламни материали за различни събития по програма Еразъм+ и проект „Да обичаме училището днес, за да обичаме живота утре“. Освен диплянките и другите продукти, представени в рубриката Разпространение на сайта, с помощта на дигиталните технологии нашите ученици изработиха сертификати, плакати, покани и програми, за да усвоят нови умения и да ги приложат на практика.

Не можем да говорим за неформални методи на работа в нашето училище и да игнорираме обучението по музика. Това изкуство, което не познава граници и което е носител на общочовешки послания, става достояние на учениците благодарение на госпожа Пепа Запрянова. Прекрасни концерти, множество фестивали, караоке, тържества по различни поводи се огласят от изпълненията на нашите възпитаници. Посещението в партньорски училища - в Монпелие, Франция, бе възможност за колегата не само да се запознае с един различен метод на работа, но и да представи своя опит. Резултатът –предложение за съвместен проект през новата учебна година.

Чуйте и вие някои от изпълненията, прозвучали на събития свързани с дейностите по програма Еразъм+ и проект „Да обичаме училището днес, за да обичаме живота утре“.

Често смятаме дисциплини като география, физика и биология като часове, в които доминира възпроизвеждане на наизустени знания.

Колегите Малина Петрова, Диляна Стефанова и Станислава Будурова, които участват в проект „Да обичаме училището днес, за да обичаме живота утре“ по програма Еразъм+ опровергаха тази презумпция.

Те не само изнесоха интересни открити уроци, но и ръководиха работата на свои ученици които подготвиха досиета на френски език по география, физика и  биология, защитиха ги успешно и получиха Сертификат за билингвално франкофонско обучение.

Като резултат от участието в проекта, колегата Малина Петрова разработи сайт

https://lethe.alle.bg/#

Учениците на госпожа Диляна Стефанова изработиха електронен френско-български речник на основни понятия по физика.

Колегите по неезикови дисциплини на френски език, съвместно с учениците, изготвиха много презентации, за да представят учебни единици по съответния предмет.

Физика

1/Завладяваща и подтикваща към размисъл върху човешките дейности е презентацията за атомните електроцентрали и рисковете свързани с тяхната експлоатация.
2/Знаем ли достатъчно за прекрасното природно явление Дъга? Отговорът ще намерите като разгледате следващата презентация
3/ Как възникват миражите ? Какво трябва да знаем за тях?
4/ Знаем ли достатъчно за великите физици, техните открития и живот ?
Не пропускайте възможността да научите интересни факти за учените, чиито открития са белязали историята на човечеството.

5/ Какво бихме могли  да променим с технологията на лазерите ?

География

Наближава ли краят на петролните запаси ? Какво ще се случи след края на петролната ера ?

 Галерия- снимки от откритите уроци .

По покана на РИО на МОН, колегите Кирова и Чиликова участваха в областна конференция на преподавателите по български език и литература. Събитието бе повод да разкажат за наученото благодарение на програма Еразъм+ и дейностите реализирани в рамките на нашия проект. Споделиха и въпроси които ги вълнуват.

Но работата по програма Еразъм+ изисква и много творчество,  персонална инвестиция в квалификации, открити уроци и изработване на дидактически материали, прилагане на иновативни и неформални методи на работа. Стремежът на участниците в проекта бе, и продължава да бъде, организация на учебната дейност, която да отговаря на потребностите и интересите на обучаемите.

 

Поставяйки се на мястото на своите възпитаници, колегите се подготвиха за мобилностите като се запознаха с градовете на обучение, приемащите институции и изготвиха презентации за тях.

Положени бяха много усилия и за подобряване нивото на владеене на работния език на квалификационната дейност. Тук трябва да отбележим изключително голямото значение на ежедневното общуване на френски, италиански и испански език с преподавателите чужденци от съответните страни, които работят в нашето училище. Трима колеги преминаха и специален курс на обучение в Алианс франсез, за да участват пълноценно в дейностите по проекта.

 

За да отговорим максимално на изискванията на програма Еразъм+ и да използваме рационално предложените от нея ресурси за разпространение на дейностите, създадохме и проект eTwinning – «  Първи стъпки в кариерното развитие».

Като начало, съвместно с Центъра за кариерно ориентиране в Бургас, организирахме обучителен семинар, на който учениците бяха запознати с европейския формат на документите, необходими при кандидатстване за работа.

След това сформираните екипи трябваше да вземат решения по поставени им задачи.

 

Последва симулация за кандидатстване за работа и попълване на документи.

Изключително интересна беше срещата с госпожа Антония Събева – завеждащ Човешки ресурси - на голяма международна компания. Нашите възпитаници получиха ценни съвети от компетентен специалист и отговори на много въпроси, които ги вълнуват във връзка с професионалната им реализация.

За да съчетаят теоретичните знания с конкретна реалност, колегите организираха образователно пътуване, по време на което учениците се запознаха с интересни културно-исторически обекти и малко известни професии.

Няма успешна професионална реализация без добро образование. Една от многобройните възможности за нашите ученици е обучението в чужбина. В тази връзка проведохме среща с учениците от френските паралелки на тема « Как да продължим обучението си във Франция». Възможностите бяха представени съвместно с Милица Христова – възпитаничка на ГРЕ «Г. С. Раковски» и бакалавър по право от университета в град Ница – Франция

По време на структурирания курс « Usages pédagogiques et ressources du numérique dans les projets scolaires de coopération européenne » - Париж, Франция- колегите по френски език усвоиха нови техники за работа във виртуалното пространство. Те представиха наученото на екипа на гимназията и някои от материалите в платформата Agora.

 

След това, госпожа Вера Антонова запознаване учениците от 9 клас с платформата Еasyclass и възможностите, които предоставя за работа по съответния предмет извън класната стая без да се прекъсва връзката учител-ученик. През цялата учебна 2015-2016 година този иновативен метод бе система в работата по френски език.

Колегите по испански език, взели участие в структурирания курс в Комиляс, представиха материали от тяхното обучение и ги предоставиха за ползване на всички, които биха искали да подобрят квалификацията си.

 

Специално място в дейностите по проекта имат моментите на непосредствен обмен на опит. В тази логика, всички участници в квалификационните курсове проведоха открити уроци, за да приложат на практика усвоените знания и да ги представят на колегите по съответните дисциплини.

Надяваме се плановете    да послужат и на други преподаватели.

Най- вълнуващите моменти запечатахме в снимки.

 

Както е предвидено в кандидатурата на проекта, всички колеги отделят в ежедневната си работа специално внимание на новите технологии. Този подход направи часовете по-интересни, материалът по-достъпен, мотивацията по-осезаема. Много важно е, че учениците, със съдействието на своите преподаватели,  подготвиха и представиха съответните теми.

Да „посетим“ заедно някои от тези часове…

Испанската граматика се учи по-лесно, когато е поднесена интересно и достъпно.

В часовете по испански език не липсваха поводи за придобиване на нови знания с помощта на новите технологии. Обединението по испански език отбеляза Денят на Колумб с презентация и дискусия с колегата Рубен Гарсия Гомез – преподавател по история на испански език в нашата гимназия.

Това бе повод да се представи и мястото на испанския език в България. Ето какво научиха нашите ученици от своите преподаватели :

Поставиха и необичайна задача за домашна работа на учениците изучаващи испански език…

Необичайна беше и тяхната реакция. Те разказаха за себе си и за семействата си с рисунки.

Италианският език свързваме спонтанно с музиката, киното и експресивността при изразяване.

Пространно и задълбочено работиха екипите от ученици и учители от паралелките изучаващи френски език.

Обогатиха знанията по изучавания език и разшириха културния си хоризонт работейки по теми като Световни културно-исторически забележителности и Светът на животните.

Посветиха часове на изкуството във Франция през XVII век, стиловете в архитектурата, музиката, изобразителното изкуство.

Не пропуснаха да разкажат и за някои от най-известните двойки на влюбени.

Изработиха книжки за френската кухня, написаха поеми за Коледа, илюстрираха ги сами и изготвиха своята първа електронна стихосбирка.

Много ползотворна беше и последната мобилност по проекта. Група от колеги посетиха град Монпелие във Франция и обмениха добри практики с колеги от Alliance française, гимназия Шамполион и Жан Моне.

Наблюдение в партньорски училища, което предостави възможност за посещение на часове по различни учебни дисциплини, дискусии с колегите за задължителни и неформални методи на работа, които водят до по-голяма мотивация и до по-добри резултати, обмен на добри практики и създаване на нови професионални и личности контакти.

Подписахме и споразумение за сътрудничество с гимназия Жан Моне, което е предпоставка както за по-устойчиво приложение на опита и резултатите постигнати до настоящия момент, така и за създаване на нови проекти.

Две години, които коренно промениха стила и качеството на работа в ГРЕ „Г. С. Раковски“ – Бургас.

Проект, който оказа въздействие върху методиката на учебно-възпитателния процес не само в нашето училище.

 

Дейности и инициативи, разнообразни, пъстри и многолики като картата на обединена Европа и целящи информацията по програма Еразъм+ и възможностите, които тя предлага да достигнат до възможно най-широка аудитория и по този начин да допринесем за реализирането на нейните приоритетите.